Vattenbrunn

Vattenbrunn 1 Vattenbrunn 2 Vattenbrunn 3 Vattenbrunn 4 Vattenbrunn 5 Vattenbrunn 6 Vattenbrunn 7 Vattenbrunn 8 Vattenbrunn 9 Vattenbrunn 10 Vattenbrunn 11 Entrepenad 4
Example Frame

Skydd mot ytvatten inträngning är viktig för att inte vattenbrunnen/grundvattnet skall bli förorenat. För att förhindra detta används foderrör som borras minst två meter ner i berget och minst 6m från markytan. Därefter tätas mellanrummet mellan foderrör och berg med cement eller likvärdigt material för att förhindra ytvattnet att tränga in i borrhålet.

Vi borrar sedan ner i berget till vattenförande djup dock aldrig djupare än 120m. Detta för att minimera risken för salt vatten i brunnen. Skulle brunnen inte ge önskad mängd vatten så utförs en s.k. hydraulisk tryckning. Detta vidgar sprickorna i berget och ger till 90% större mängd vatten. Efter brunnen är färdig borrad dimensioneras pumputrustningen. Det beror på att borrdjup och vattenmängd styr vilken utrustning som skall användas.