Bergvärme

Bergvärme 1 Bergvärme 2 Bergvärme 3 Bergvärme 4 Bergvärme 5 Bergvärme 6 Bergvärme 6
Example Frame

En energibrunn med tillhörande slangar har en livslängd på mer än 100år. Berget är en kostnadsfri värmekälla som håller nästan samma temperatur året om. Att använda bergets värme är en underhållsfri, säker och miljövänlig uppvärmningsmetod. Det är därför en betydelsefull investering för fastigheten under en lång tid framöver. Som fastighetsägare bör du se till att djupet på brunnen är tillräckligt för att tillgodose energibehovet. Ta då även med eventuella framtida tillbyggnader, garage etc. Detta hjälper vi tillsammans med våra samarbetspartners till med.

Vid Borrning av energibrunn är kvalitén och noggrannheten minst lika viktig som vid borrning av en vattenbrunn. Avtätning mot ytvatten är viktig för att inte grundvattnet skall bli förorenat. För att förhindra detta används foderrör som borras minst två meter ner i berget och minst 6m från markytan. Därefter tätas mellanrummet mellan foderrör och berg med cement eller likvärdigt material för att förhindra ytvattnet från att tränga in i borrhålet.